Vážený užívateľ, vaše pripojenie bolo deaktivované.
Deaktivácia bola vykonaná na Vašu žiadosť. Ak si chcte
pripojenie opäť aktivovať, kontaktujte nás.
Reaktivácia je spoplatnená jednorázovým
poplatkom vo výške 13,27 €

Ďakujeme za pochopenie.